Digital bokföring

Vad innebär det att ha ett digitalt ekonomiförvaltningssystem?

Allt på ett ställe

Om ni väljer att ha ett digitalt ekonomiförvaltningssystem i ert företag betyder det att all bokföring, löneräkning, fakturering, hantering av inköpsfakturor och betalningar sker från ett och samma program.
Ni behöver inte leverera bokföringsmaterial i pappersversion till bokföringsbyrån utan allt material kommer direkt in till programmet.

Andra program

Vid behov går det också att integrera andra program som finns i ert företag till ekonomiförvaltningssystemet. Programmen är webbaserade vilket innebär att användaren inte behöver ta hand om att uppdatera programmen själva.

Smidig hantering

Vi på NK Bokföring ser många fördelar med att sköta ett företags ekonomiförvaltning digitalt. Det sparar tid åt er som företagare, allt finns samlat på ett och samma ställe och är lättillgängligt.
Rapporter som till exempel resultat- och balansräkning fås fram direkt när de behövs.
I programmet fås också en bra överblick över alla betalningar och inbetalningar som sker i företaget.

En smidig hantering av betalningar, kvittohantering, arbetstidsregistrering och uppföljning kan också göras via appar på telefonen. Att övergå till ett elektroniskt system går smidigt och vi hjälper till genom hela processen samt ger skolning i programmet.

Fördelar

Netvisor sparar tid, programmet är snabbt, smidigt och lättillgängligt. Det är lätt att fakturera och papperslöst. Rapporter ser ni i realtid och IT-miljön är säker. 

Ni kan även lätt ta ut digitala anlyser för genomgång. 

Vill ni veta mera om Netvisor och digital bokföring?