REKRYTERING

Vi erbjuder våra kunder bokföring, bokslut, deklaration, rapportering och beskattning.

VI REKRYTERAR

NK Bokförings viktigaste mål är att betjäna varje enskilt företag oberoende av storlek eller verksamhetsområde. Vi vill tillsammans med kunden se till  företagens bästa. Vi garanterar våra kunder personlig service. 

När det gäller kundkontakten är vi flexibla och kan endera mötas hos kunden, vid vårt kontor eller ordna digitala möten.

Vi på NK Bokföring har kunskap om alla företagsformer, jordbrukare och föreningar och vi betjänar både större och mindre företag.

AKTUELLT

För tillfället har vi inga öppna platser. 

5/5

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss gärna: