Vi sköter din bokföring, bokslut och deklarationer

  • Uppföljning av företagets ekonomi
  • Lönsamhetsuppföljning
  • Skatteberäkningar

Lönehantering

Löneadministration tar tid och resurser av dig som företagare – därför erbjuder vi oss att sköta den för ditt företag.

Vi sköter även om din fakturering, inköpsreskontra och försäljningsreskontra samt betalningsrörelse

Vi sköter din administration så du kan koncentrera dig på ditt företag. Vi tar även hand om fakturering,  skötsel av inköps- och försäljningreskontra, samt sköter betalningsrörelse.

Rapporteringar till myndigheter

Vi tar hand om rapporteringar till myndigheter:

  • Skatteförvaltningen
  • Arbetslöshetsförsäkringsfonden
  • Olika pensionsförsäkringsbolag
  • Handelsregistret, patent- och registerstyrelsen
  • Alkoholrapporteringar till regionförvaltningsverket
  • Ansökningar om återbäring av moms inom EU
  • Finnvera

Vi tar även hand om övriga administrativa tjänster du behöver hjälp med.

Programlösningar