Vi på NK Bokföring erbjuder mångsidiga tjänster för företagare, jordbrukare och föreningar. Vi ger individuell service till dig samt en bättre inblick i företagets ekonomi på ett tillförlitligt och förtroligt sätt.

Har du planer på att starta eget företag eller göra en bolagsombildning? Vi står till tjänst med det praktiska arbetet kring registrering och kontakter med myndigheterna.

Vi sköter även övriga administrativa ärenden som du behöver hjälp med.