Sähköinen kirjanpito

Mitä sähköinen taloushallintojärjestelmä tarkoittaa?

Kaikki samassa paikassa

Jos valitsette yritykseenne sähköisen taloushallintojärjestelmän, se tarkoittaa, että kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus sekä ostolaskujen käsittely ja maksaminen tehdään samassa ohjelmassa.
Teidän ei tarvitse toimittaa kirjanpitoaineistoja paperiversiossa kirjanpitotoimistolle, vaan kaikki aineistot tulevat suoraan järjestelmään.

Muut ohjelmat

Tarvittaessa muut yrityksenne käytössä olevat ohjelmat voidaan integroida taloushallintajärjestelmään. Ohjelmat ovat verkkopohjaisia, mikä tarkoittaa, että käyttäjän ei tarvitse päivittää ohjelmia itse.

Sujuvasti

Me NK Kirjanpidossa näemme sähköisen taloushallinnon monet hyödyt. Se säästää aikaa, kun kaikki toiminnot löytyvät samasta paikasta ja ovat helposti saatavilla. Raportit kuten tuloslaskelmat ja taseet saadaan tarvittaessa esille heti.
Raportit kuten tuloslaskelmat ja taseet saadaan tarvittaessa esille heti.
Saatte myös hyvän yleiskuvan kaikista yrityksen maksusuorituksista.

Sujuva maksujen hallinta, kuittien hallinta, työajan rekisteröinti ja seuranta onnistuvat myös puhelimen sovellusten kautta. Siirtyminen sähköiseen järjestelmään on helppoa ja olemme apunanne koko prosessin ajan ja annamme koulutusta ohjelman käyttöön.

Hyödyt

Netvisor säästää aikaa, ohjelma on nopea, sujuva ja helposti saatavilla. Laskuttaminen on helppoa eikä siihen ei tarvita paperia. Näette raportit reaaliajassa ja IT-ympäristö on turvallinen.

Voitte myös vaivatta hakea sähköisiä analyyseja ohjelmasta tarkastuksia varten.

Haluatteko lisätietoja Netvisorista ja sähköisestä kirjanpidosta?